Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Cilat janë klaset e Ig dhe në bazë të cilave karakteristika ndahen në klasa?

Cilat janë klaset e Ig dhe në bazë të cilave karakteristika ndahen në klasa?

IgA, IgD, IgE, IgM dhe IgG, ndarja në klasa bëhet në bazë të dallimeve në strukturën primare të regjionit C të zingjirëve të rëndë.

Kategoritë