Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Çka është Anamneza?

Anamneza është një angazhim i përbashkët si i mjekut ashtu edhe i të sëmurit, me qëllim që, duke u bazuar në rrëfimet dhe përgjigjet e të sëmurit, të formohet një ide mbi gjendjen shëndetësore të sëmurit.

Kategoritë