Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Çka është patogjeneza?

Patogjeneza ka të bëjë me mënyrën apo mekanizmin e shfaqjes së sëmundjes.

Kategoritë