Kërko në këtë faqe

loading...
Ruaje këtë postim

Çka është propedeutika?

loading...
Propedeutika është disiplinë medicinale praktike, e cila i përgatitë, i stërvitë dhe i mëson studentët e shkencave mjekësore se si të vërtetohet dhe si të përcaktohet diagnoza e sëmundjes: është hyrje në një degë të caktuar të mjekësisë që përmbledh mënyrën dhe llojet e ekzaminimit dhe të dhëna të thjeshta mbi sëmundjet. 
Propedeutika është lëndë lidhëse, urë ndërmjet disiplinave medicinale paraklinike dhe klinike.
 

Kategoritë