Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Çka është rehabilitimi mjekësor?

Me rehabilitim në mjekësi kuptojmë proçesin kompleks në rikthimin e aftësive për punë dhe jetë të pavarur gjer në shkallën sa më të lartë të personave të cilët kanë humbur pjesërisht ose plotësisht aftësitë e tyre për shkak të lëndimeve,sëmundjeve ose të metave të lindura duke shfrytëzuar në mënyrë maksimale aftësitë e pa dëmtuara.

Kategoritë