Kërko në këtë faqe

Çka është sindroma?

Shumë simptoma dhe shenja e japin sindromën.

Sindroma është grupim shenjash dhe simptomash karakteristike, por që nuk plotësojnë kriteret për një çrregullim të caktuar.

Kategoritë