Kërko në këtë faqe

loading...
Ruaje këtë postim

Çka përfshinë Anamneza?

loading...
Anamneza përfshinë: të dhënat personale, ankesat kryesore, sëmundjen e tanishme (anamnesis morbi), anamnezën personale (anamnesis vitae), anamnezën familjare (anamnesis familliae) dhe anamnezën ose statusin socialo- epidemiologjik.

Kategoritë