Kërko në këtë faqe

loading...
Ruaje këtë postim

Evolucioni i sëmundjes

loading...
Gjatë evolucionit të sëmundjes mund të vijë deri te komplikimi (complicatio), keqësimi, akutizimi ose egzacerbimi (egsacerbatio), qetësimi ose remisioni (remissio), pamjaftueshmëria e organit (insufficientio) ose kthimi, recidivimi (recidivum).

Kategoritë