Kërko në këtë faqe

loading...
Ruaje këtë postim

Faktorët etiologjik të brendshëm të sëmundjes

loading...
Faktorët etiologjik të brendshëm të sëmundjes janë: faktorët e trashëguar ose familjar (dominant dhe recesiv), faktorët e lindur ose kongjenital, çrregullimet e imunitetit qelizor ose humoral si dhe faktorët psikosomatik.

Kategoritë