Kërko në këtë faqe

Faktorët etiologjik të jashtëm të sëmundjes

Faktorët etiologjik të jashtëm të sëmundjes mund të jenë me natyrë: fizike, kimike dhe biologjike.

Kategoritë