Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Fazat e ecurisë, evolucionit apo dekursit të sëmundjes


Ecuria, evolucioni ose dekursi i sëmundjes përbëhet prej disa fazave (5 fazave):


Faza e parë e sëmundjes quhet faza latente ( e fshehtë, asimptomatike).


Faza e dytë e sëmundjes quhet faza prodromale (prodromus) që manifestohet me shenja të përgjithshme, jo karakteristike.


Faza e tretë e sëmundjes quhet faza manifeste (manifestatio), që manifestohet me simptoma dhe shenja specifike.


Faza e katërt e sëmundjes quhet faza terminale (terminalis) ose mbarimi i sëmundjes, quhet periudha kur mbaron çdo sëmundje, pa marrë parasysh epilogun e saj.Faza prej zhdukjes së simptomave dhe shenjave të sëmundjes deri te shërimi i plotë quhet faza e rekonvaleshencës (reconvalescentia).

Kategoritë