Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Karakteristikat kryesore të sëmundjes

Karakteristikat kryesore të sëmundjes janë: etiologjia (shkaktarët), patogjeneza (mënyra e shfaqjes dhe zhvillimit), evolucioni (ecuria) dhe përfundimi (mbarimi).

Kategoritë