Kërko në këtë faqe

Kontrolla

Kontrolla

Me çka manifestohet sëmundja?

Sëmundja manifestohet me pengesa subjektive (simptoma) dhe objektive (shenja, signum morbi).

Kategoritë