Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Medicina në kuptimin më të gjërë të fjalës

Medicina në kuptimin më të gjërë të fjalës, nënkupton ruajtjen, avancimin e shëndetit në përgjithësi, prevencën e shfaqjes së sëmundjeve dhe mjekimin e qenieve të gjalla.

Kategoritë