Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Metodat plotësuese të ekzaminimit

Metodat plotësuese të ekzaminimit përdoren për vërtetimin e diagnozës.


Metodat plotësuese të ekzaminimit janë: ekzaminimet biokimike, mikrobiologjike, serologjike, imunologjike, radiologjike, elektrokardiografike, endoskopike, radioizotopet, kateterizimi etj.

Kategoritë