Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Mjekësia si shkencë empirike dhe si shkencë ekzakte


Medicina për shumë vite, dekada dhe shekuj me rradhë ka qenë kryesisht shkencë empirike, që është bazuar në përvojat të cilat janë trashëguar nga gjeneratat e mjekëve të mëparshëm në gjeneratat e reja të mjekëve.Sot, mjekësia në pjesën më të madhe është shkencë ekzakte dhe bazohet në dëshmi, fakte që kanë të bëjnë me shëndetin dhe sëmundjen.

Këto dëshmi, fakte mund të vërtetohen me metoda objektive, hulumtuese dhe matëse.


Kategoritë