Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Mjekësia teorike dhe mjekësia praktike


Mjekësia teorike i studion njohuritë e ndryshme themelore bazike.


Medicina praktike ka për qëllim që njohuritë e fituara teorike, bazike t’i përdorë në prevencë dhe mjekimin e sëmundjeve.


Medicina teorike ndahet në disa disiplina specifike.

Këto janë: Anatomia, Histologjia, Fiziologjia, Biokimia, Mikrobiologjia, Imunologjia, Patologjia, Farmakologjia etj.


Medicina praktike quhet ndryshe edhe medicina klinike. Ajo përfshinë disiplinat e ndryshme klinike, të cilat i zbulojnë dhe i mjekojnë sëmundjet e organeve dhe të sistemeve të ndryshme. Këto janë Mjekësia interne, Kirurgjia, Dermatologjia, Neuropsikiatria, Oftalmologjia, Otorinolaringologjia, Gjinekologjia, Infektologjia, Onkologjia etj.

Kategoritë