Kërko në këtë faqe

Mjekimi kauzal dhe simptomatik

Mjekimi mund të jetë kauzal apo etiologjik, i drejtuar kundër shkaktarëve, dhe simptomatik, i drejtuar kundër simptomave.

Kategoritë