Kërko në këtë faqe

Për të qenë një antigjen i plotë

Për të qenë një antigjen i plotë duhet t'i ketë këto cilësi:

Antigjenitetin dhe Imunogjenitetin (aftësinë për të nxitur përgjigje imune).

Kategoritë