Kërko në këtë faqe

Kontrolla

Kontrolla

Si mund të jenë faktorët etiologjik të sëmundjes?

Faktorët etiologjik të sëmundjes mund të jenë: të jashtëm dhe të brendshëm.

Kategoritë