Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Si mund të jetë mjekimi sipas vendit ku bëhet?

Mjekimi sipas vendit ku bëhet mund të jetë: shtëpiak, ambulantor, spitalor dhe në institucione speciale.

Kategoritë