Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Si ndahet mjekimi?

Mjekimi zakonisht ndahet në mjekim të përgjithshëm (higjieno-dietik dhe mbrojtja nga veset dhe materiet e dëmshme) dhe specifik, i cili mund të jetë konzervativ, mjekim me fjalë, dialogjik, sugjestiv.

Kategoritë