Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Si realizohet specifiteti e si memorja nga ana e sistemit imun?


Specifiteti realizohet nga struktura e veçantë molekulare e Ag (epitopeve)dhe At (paratopeve), L-B.

Njohja e të huajës realizohet nëpërmes ekzistimit të kloneve limfocitare për të huajën dhe mosekzistimi i tyre për antigjenet e veta.

Kategoritë