Kërko në këtë faqe

Spot-diagnoza dhe ex juvantibus

Disa herë diagnoza përcaktohet qysh në shikim të parë e ashtuquajtura spot-diagnoza, kurse herave tjera pas shumë analizave të komplikuara ose ex juvantibus.

Kategoritë