Kërko në këtë faqe

Kontrolla

Kontrolla

Cili është muskuli më i fortë tek njeriu?

Muskuli më i fortë është gjuha.

Kategoritë