Kërko në këtë faqe

Cili është muskuli më i madh tek njeriu?Muskuli më i madh është m. gluteus maximus.

Kategoritë