Kërko në këtë faqe

Cili është muskuli më i shkurtër tek njeriu? 
Muskuli më i shkurtër është m. stapedius i cili gjendet në veshin e mesëm.

Kategoritë