Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Çka është Translatimi?

Translatimi është proces i biosintezës së proteinave. Translatimi është përkthim i renditjes së nukleotideve nga vargu i ADN-së në renditje të aminoacideve në varg polipeptid.

Prej organeleve qelizore rolin kryesor në biosintezën e proteinave e luajnë ribozomet të cilat gjenden jo vetëm në citoplazmë por edhe në bërthamë, në kloroplaste dhe në mitokondrie.

Procesi i sintezës së proteinave është shumë i ndërlikuar.

Molekulat e ARN-së i bartin në strukturën e vet informatat , instruksionet prej gjenit në vendin e sintezës së proteinave në ribozome për atë se sa dhe cilat molekula proteinike
duhet krijuar.

Kategoritë