Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Pengimi i embolisë pulmonale

-Të zvoglohet ngecja në venat e anësive të poshtme( masazha, shtrirja aktive e muskujve të këmbës, ngritja e hershme).


- Ushtrimet e frymëmarrjes së thellë.

-Aplikimi profilaktik i dozave të vogla të heparinës. Profilaksa e embolisë pulmonale para operacionit i preferohet të sëmurëve më të vjetër se 40 vjeç nëse operacioni i përcaktuar zgjatë më gjatë se 1 orë dhe të gjithë të sëmurëve prej të ashtuquajturëve grupe të rrezikuara për paraqitjen e tromboembolisë.

Cilat janë indikacionet për Kirurgjinë Endoskopike të gjëndrës së Hipofizës?


Kirurgjia Endoskopike e Hipofi zës aplikohet në ato raste kur duhet të heqim disa tipe tumoresh të cilat fillojn
ë të rriten në gjëndrën e hipofi zës, të tilla si:
 

• Tumoret hormone-sekretues të cilët prodhojnë dhe sekretojnë hormone në sasi të shtuar të cilat depozitohen në gjak.
 

• Prolaktinomë
 

• Sëmundja Cushing (Cushing’s disease)
 

• Akromegalia (Acromegaly)
 

• Adenoma jo funksionale të Hipofizës. Këto tumore nuk prodhojnë hormone, por, ato mund të   hiqen në mënyrë kirurgjikale sepse, duke u rritur në madhësi ato mund të shkaktojnë dhimbje koke, çojnë në rritjen e nivelit të prolaktinës, si edhe mund të shkaktojnë ç’rregullime të shikimit ç’rregullime të cilat mund të kthehen në
permanente nëse nuk ndërhyhet në kohë.
 

• Kraniofaringeoma (Craniopharyngioma)
 

• Meningiomat janë tumore beninj të cilat zhvillohen më shpesh në bazën e trurit.

Cilat janë avantazhet e teknikës së Kirurgjisë Endoskopike të Hipofizës?Avantazhet e teknikës së Kirurgjisë Endoskopike të Hipofizës janë:


• Asnjë shenjë (plagë) e jashtme ose deformim të hundës sepse kjo teknikë i mundëson mjekut neurokirurg të hyjë në mënyrë endoskopike nëpërmjet hundës së pacientit për të
arritur tek gjëndra e hipofizës


• Mundësia për të parë si dhe për të hequr tumoret edhe në zonat më të vështira është shumë më e lartë se metoda me mikroskop


• Mundësia që kirurgu të ketë një fushëpamje shumë më të detajuar dhe me rezolucion më të lartë të zonës që po operohet


• I jep mundësi neurokirurgut për të realizuar lëvizje preçize me ndihmën e instrumentave mikrokirurgjikale


• % e ulët në komplikime mjekësore dhe kohë më e shkurtër qëndrimi në spital (hospitalizimi).

Kategoritë