Kërko në këtë faqe

Kontrolla

Kontrolla

Si quhet mekanizmi që synon ta rikthej variablin në vlerat e tij ideale?

Kategoritë