Kërko në këtë faqe

Si quhet mekanizmi që synon ta rikthej variablin në vlerat e tij ideale?

Kategoritë