Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Karakteristikat e tumoreve beninje dhe malinje


Tumoret beninje dhe malinje mund të dallohen mbi bazën e shkallës së diferencimit, ritmit të rritjes, aftësisë për pushtim lokal dhe përhapjes në distancë.

Tumoret beninje u ngjajnë indit të origjinës dhe janë të diferencuara mirë; tumoret malinje janë të diferencuara varfër ose plotësisht të padiferencuara(anaplazikë).

Tumoret beninje rriten ngadalë, ndërsa tumoret malinje, përgjithësisht rriten më shpejt.

Tumoret beninje janë të kufizuara mirë dhe kanë kapsulë; tumoret malinje janë të kufizuar keq dhe pushtojnë indet normale rrethuese.

Tumoret beninje mbeten të lokalizuara në vendin e origjinës,ndërsa tumoret malinje janë lokalisht invazive dhe metastazojnë drejt vendeve në distancë.


tumori mashkull dhe femer,qka jane tumoret beninje,qka jane tumoret malinje,kanceri,karakteristikat e tumoreve,tumoret

Kategoritë