Kërko në këtë faqe

Cili është muskuli më i gjatë tek njeriu?Muskuli më i gjatë është m. sartorius.

Kategoritë