Kërko në këtë faqe

Kontrolla

Kontrolla

Çka është etiologjia?


Etiologjia është shkencë e cila i studion shkaktarët e sëmundjes dhe efektet e dëmshme të tyre në organizmin e njeriut.

Kategoritë