Kërko në këtë faqe

loading...
Ruaje këtë postim

Për të qenë një substancë antigjen

loading...
Për të qenë një substancë antigjen duhet të ketë këto cilësi:

- Duhet të jetë proteinë ose përbërje e proteinave me molekula të tjera

- Duhet të  ketë peshë të madhe molekulare
- Duhet të ketë strukturë komplekse stereokimike

Kategoritë