Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Metodat e ekzaminimit objektiv

Ekzaminimi objektiv i të sëmurit ka për qëllim zbulimin e shenjave objektive të sëmundjes.

 

Metodat e ekzaminimit objektiv janë: inspeksioni, palpacioni, perkusioni dhe auskultacioni.Inspeksioni

Të vërejturit e të sëmurit, mund të zbulojë të dhëna të rëndësishme të sëmundjes.


 


Palpacioni
Me anë të prekjes së lëkurës dhe ndryshimeve tjera që i ka shkaktuar sëmundja, e përcaktojmë konsistencën, lëvizshmërinë, temperaturën, dridhjet, pozitën e organeve etj.


 

Perkusioni

Me anë të goditjeve të organeve me metodën gisht mbi gisht (metoda indirekte) dhe metodës direkte, zbulojmë fenomenet akustike dhe në bazë të kualitetit të tingullit të fituar konkludojmë për ndryshimet e mundshme. 

Auskultacioni

Bën të mundur dëgjimin e ndryshimeve të tingujve mbi organet që ekzaminohen.

Realizohet me anë të veshit dhe stetoskopit.

Kategoritë