Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Çka është medicina?


Fjala medicina apo medica është fjalë me prejardhje latine dhe ka kuptimin bar, ilaç, medikament.

Medicinë quhet edhe shkenca mbi sëmundjet.


Medicina, në kuptimin e plotë të fjalës, është një degë e profesioneve njerëzore, e cila ka për qëllim mbrojtjen dhe avancimin e shëndetit dhe mjekimin e njeriut të sëmurë nga sëmundjet e ndryshme.

Kategoritë