Kërko në këtë faqe

Çka është Fiziologjia e njeriut?

Fiziologjia e njeriut është shkencë e cila studion funksionet e organeve, sistemeve dhe në tërësi të të gjithë organizmit të njeriut .

Kategoritë