Kërko në këtë faqe

loading...
Ruaje këtë postim

Si mund të jetë vdekja?

loading...
Vdekja mund të jetë e ngadalshme (agonia, letargjia ose vdekje klinike) ose e papritur (mors subita).

Kategoritë