Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Çka është sëmundja?

Çdo çrregullim në ndërtimin ose funksionin, në punën e qelizave, të indeve ose të organizmit që e çrregullon homeostazën e ndërtimit dhe funksionit të organizmit quhet sëmundje (morbus), qoftë ajo vetëm e një organi ose e organizmit në tërësi.Sëmundja nuk paraqitet spontanisht. Sëmundjen e shkaktojnë disa shkaktarë të caktuar. Ato quhen faktorët etiologjik të sëmundjes.
 

Kategoritë