Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Çka është prognoza e sëmundjes?


Çdo sëmundje ka fillimin, ecurinë dhe mbarimin e vet.


Njohja e fillimit, ecurisë dhe mbarimit të sëmundjes e bën të mundur mjekun ta jap prognozën e sëmundjes (prognosis).

Kategoritë