Kërko në këtë faqe

Pasqyra klinike, diagnoza dhe preventiva

Klinika (pasqyra klinike) ka të bëjë me manifestimin e sëmundjes. 

Diagnoza është përcaktimi ose identifikimi i një gjendjeje të sëmurë. 


Preventiva ka të bëjë me parandalimin e shfaqjes së sëmundjeve.

Kategoritë