Kërko në këtë faqe

Ruaje këtë postim

Simulacioni, agravacioni, diminuacioni dhe disimulacioni i pacientëve


Disa të sëmurë në anamnezë me qëllim deklarojnë disa simptoma që mjeku të fitojë përshtypje se ai është i sëmurë nga një sëmundje e caktuar. Kjo dukuri quhet simulacion (simulatio).

Disa të tjerë pengesat e veta i rrisin, i potencojnë. Kjo dukuri quhet agravacion (agravatio).


Ka të sëmurë që i fshehin pengesat e veta. Kjo dukuri quhet diminuacion.

Disa të sëmurë pengesat e veta i paraqesin si të parëndësishme, si dukuri të përditshme dhe me qëllim apo pa qëllim, tentojnë të ‘’ikin nga sëmundja’’. Kjo dukuri quhet disimulacion.

Kategoritë